logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Malenovice dům čp. 8 krucifix

Malenovice - kaple

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tato malá obecní empírová kaplička se zvonicí byla vystavěna na počátku 19. století pro mě neznámým autorem. Pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století tato kaple pravděpodobně sešla, a tak byla nakonec pravděpodobně buď v 90. letech 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/malenovice/kaple

Dojmy: Menší kaple, která tvoří dominantu zdejší návsi.

Mapa

Fotografie

×