logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Makolusky Krucifix

Makolusky - Kaple

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tato pravděpodobně barokní obecní lidová kaple se zvoničkou byla postavena někdy v průběhu 2. poloviny 18. století či v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768 ještě není zakreslena, ale již je zanesena na mapě katastru z let 1824 – 1843. V době mé návštěvy byla tato kaplička bez dveří, vnitřního zařízení a sošky ve výklenku, jak jsem ale nakonec zjistil nebylo to způsobeno chátráním, ale pravděpodobně opravou, jelikož na fotografii z roku 2014 jsou v této kapličce ještě všechny tyto věci. I tak ale kaplička mohla v průběhu 2. poloviny 20. století trochu chátrat a nakonec v 90. letech 20. století či na počátku 21. století být obnovená.

Dojmy: Bohužel jsem o této kapličce nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

×