logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Malešov Malovidy

Malín

Informace

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Vesnice Malín (německy Malin) se nachází 3 km severovýchodně od Kutné Hory. Tato vesnice je v současnosti pravděpodobně nejstarší osídlení na Kutnohorsku. Původně se zde nacházeli lesy plné dubů a také močálů. Nejstarší osídlení v této lokalitě bylo již mezi lety 5450 – 4950 před naším letopočtem, kdy zde sídlila kultura s lineární keramikou. Další kulturou která zde žilo pak byla kultura s nálevkovitými poháry z let 3900 – 3300 před naším letopočtem. Další sídlení se zde nacházelo v letech 2300 – 1700, kdy zde sídlila Únětická kultura. Další zdejší kulturou pak byla bylanská kultura, která zde žila mezi lety 800 – 550 před naším letopočtem. Od roku 1 až po rok 451 zde sídlili Markomani, které vyhnali postupně Slované. Ti zde vybudovali raně středověké hradiště Malín, na křižovatce dvou historických obchodních stezek, hradiště pak od 10. století spravoval rod Slavníkovců. Tento rod zde postavil mincovnu ve které byly raženy mince s názvem zdejšího vládce z rodu Slavníkovců a to Soběslava a nápis Malin Civitas. V průběhu 2. poloviny 10. století započali spory mezi rodem Slavníkovců a knížetem Boleslavem II. který vyústil dne 28. září 995 kdy kníže Boleslav II zaútočil na slavníkovský domovský hrad Libic, který byl vypálen a Slavníkovci povražděni. Tímto krokem se Malín stal majetkem knížete Boleslava II. Hradiště Malín je pak ještě zmiňováno ještě v roce 1101 kdy zde tábořil kníže Bořivoj II. s vojskem, následně bylo hradiště postupně přeměněno na středověkou vesnici a hradiště tak připomíná již jen kruhová náves v centru s kostelem svatých apoštolů Jana a Pavla. Za svou důležitost Malín platil krutou daň, jelikož byl několikrát za svou existenci vypleněn táhnoucími vojsky. Svou důležitost začal Malín ztrácet až ve 13. století, kdy se začala postupně budovat Kutná Hora a Kolín. Někdy za vlády Jana Lucemburského byl Malín darován do správy Sedlckého kláštera, a je úpadek tak postupně pokračoval. Jedna z událostí této vesnice se udála dne 29. července 1412. V této době si Kutnohorští horníci odskočili na lusky do hrachového pole, odkud je malínští obyvatelé vyhnali, a tak se havíři vrátili s posilami a vesnici Malín podpálili a obyvatelé byli povražděni. Tato událost pak měla vliv na velké zhoršení vztahů mezi Sedleckým klášterem a městem Kutná Hora. V průběhu třicetileté války pak byl Malín několikrát vypleněn císařskými vojsky. V roce 1848 se Malín stal samostatnou obcí, a svou samostatnost si udržel až do roku 1961, kdy byl jako vesnice připojen ke správě Kutné Hory. Dle sčítání obyvatel z roku 2011 zde žilo celkem 995 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%ADn

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%ADn_(hradi%C5%A1t%C4%9B)

Zdroj: https://www.cms-kh.cz/sites/default/files/books/ledr-dejiny_obce_malina.pdf

Dojmy: Ačkoliv dnes poměrně velká vesnice, tak na první pohled nevypadá, že má za sebou velmi bohatou a prastarou historii.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2551
IMG_2561
IMG_2549
IMG_2530
IMG_2524
IMG_2535
IMG_2510
InkedIMG_2516_LI