logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Losiny dům čp. 8

Losiny - dům čp. 2

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Areál spolu s tímto domem je naprosto unikátní památkou této posázavské oblasti. Celý tento zemědělský statek byl vystavěn někdy na konci 18. století a většina staveb je roubená, či zděná z lomového kamene. Nejzajímavější stavbou je asi obytná budova tohoto areálu, která je z části roubená a z části zděná. K této stavbě pak přiléhá v zadní části další roubené křídlo, které sloužilo pravděpodobně jako výměnek. Vedle tohoto stavení se pak nachází roubená jednokomorová sýpka, která má štít krytý bedněním namířený do prostoru dvora. Napravo od sýpky se pak nachází zděná budova chlévů z lomového kamene, ve které se také nachází průjezdná kolna. Poslední viditelnou a zajímavou stavbou je Špýchar, který se nachází naproti chlévům. Tato stavba je pak roubená s kamennou podezdívkou. Na tento špýchar je pak napojena další menší kolna. Nejstaršími stavbami tohoto areálu je tak obytná stavba, špýchar a sýpka, zděný chlév a stodola, která se nachází za obytnou stavbou pak pochází z 1. třetiny 20. století. Celý areál se tak do dnešních dnů dochoval v téměř nezměněné podobě, a díky tomu je unikátní památkou zástavby v celé oblasti Posázaví.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2307082

Dojmy: Zajímavý nádherný areál, který je současně naprostým unikátem této oblasti.

Mapa

Fotografie

×