logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Křesetice socha sv. Václava

Křesetice - zámek Křesetice

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1352, v té době patřila do majetku Sedleckého kláštera. Tato ves ale byla roku 1421 vypálena husity, a tak ji roku 1436 zastavil král Zikmund Mikuláši Trčkovi z Lípy, který ji připojil ke svému Lipnickému panství. Rod Trčků z Lípy prodal tuto ves roku 1546 Janu Salavovi Staršímu z Lípy, který ji připojil ke svému Malešovskému panství, ale již v roce 1564 ji prodal Jiřímu Hášovi z Újezda. Z listin z této doby se dozvídáme že v této vsi byl pouze statek, ale to Jiří změnil a nechal zde na tomto místě vystavět renesanční tvrz, která je poprvé zmiňována roku 1577. Syn Jiřího Karel Háša z Újezda prodal zdejší tvrz Kutnohorskému měšťanu Zikmundovi Kozlovi z Rýzethalu, který ji ale po nějaké době podstoupil přímo městu Kutné Hoře. Za účast na stavovském povstání byla tato ves Kutné Hoře roku 1625 zabavena a předána Kutnohorské jezuitské koleji a ti si zdejší ves s tvrzí zvolili jako centrum svého statku. Někdy v průběhu 2. poloviny 17. století nechal tento řád přestavět renesanční tvrz na barokní zámek, který jezuité vlastnili až do roku 1773, kdy byl tento řád zrušen a statek připadl náboženskému fondu. Roku 1824 zakoupil zdejší panství Jan František Svoboda a přes sňatek přešel majetek roku 1865 na Kristiána ze Schäffru. Zámek sloužil jako budova správy panství až do roku 1948, kdy následně přešel zámek do majetku českého státu a prošel úpravami, jelikož zde bylo zřízeno MNV. Po MNV začal zámek sloužit jako sídlo obecního úřadu, který zde sídlí dodnes.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=10032

Dojmy: Jednoduchý zámeček, který moc dle mého názoru zámeček nepřipomíná, spíše pořád tvrz.

Mapa

Fotografie

×