logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kluky sochy světců

Kluky - zámek Kluky

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: První písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1289. První známý majitel pak pochází z roku 1440 a byl jím Petřík ze Solopisk. Po něm v roce 1482 vlastnil tuto ves Jan ze Solopisk, kterého vystřídal roku 1500 Jan řečený Klucký z Libodřic. Právě někdy kolem roku 1500 byla vystavěna gotická tvrz na tomto místě. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1538, kdy ji Janův syn Jan prodal Janovi Chotouchovskému z Nebovid. Tento rod zde pak seděl až do roku 1584, kdy Jindřich Chotouchovský z Nebovid prodal zdejší zboží Janovi staršímu Lukaveckému z Lukavce. V roce 1624 zakoupil toto zboží od Lukaveckých Jan Rudolf Trčka z Lípy. Tomu byl ale po vraždě Valdštejna a Trčka v Chebu zabaven a v roce 1636 získal toto zboží Ferdinand Zikmund Kurza ze Senftenau, který zdejší zboží již v roce 1638 prodal císařskému generálu Erazimovi Lehnarovi. Někdy v následující době byla tvrz přestavěna na pravděpodobně renesanční či ranně barokní zámek, který je poprvé zmiňován v roce 1660, kdy zdejší zboží vlastnil Jan Dětřich Ledebur. Následně se majitelé často střídali, až v roce 1700 zakoupila zdejší zboží hraběnka Antonie Lützov, rozená Obytecká z Obytce. Právě za vlastnictví tohoto roku byl zámek přestavěn v barokním slohu a byla založena zámecká zahrada. Tento rod pak vlastnil zámek až do začátku 19. století. Následně se majitelé rychle střídali, až zakoupila zdejší panství Gabriela Auersperková, která zdejší zboží připojila ke Žlebskému panství, kde zámek setrval až do roku 1856, kdy jej zakoupila Emílie Boleslavská z Rittersteinu, která jej v letech 1880 – 1890 nechala přestavět v pseudorenesančním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Když Emílie v roce 1905 zemřela, odkázala tento zámek Dačickým z Heslova, kteří jej vlastnili až do roku 1934, kdy po smrti Richarda Dačického jej prodali. V roce 1945 byl zámek na základě Benešových dekretů zkonfiskován a začal sloužit pro potřeby MNV Kluky a státnímu statku Čáslav. V tomto období pak pozvolna chátral. Od 80. let 20. století byl pak zámek prázdný a nevyužívaný. V roce 1990 zakoupila zámek soukromá společnost, která započala s postupnými opravami a obnovou.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=5108

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekkluky.html

Dojmy: Krásný zámek, který nebyla možnost si pořádně prohlédnout.

Mapa

Fotografie

×