logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kácov sousoší Panny Marie a čtrnácti svatých pomocníků

Kácov - zámek Kácov

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: V roce 1635 zakoupila gotickou tvrz z poloviny 15. století, kterou vystavěl rod Košínů z Košíně a byla poprvé zmiňována roku 1473, Benigna Kateřina z Lobkovic (1594–1653), která ji nechala opravit a rozšířit. Byl tak vybudován jednopatrový renesanční zámek, který měl kamenné pouze přízemí, první patro bylo dřevěné. V roce 1726 zámek koupila kněžna Anna Marie Františka Toskánská. V následujících letech 1726 - 1733 nechala svého architekta Václava Špačka zpustlou stavbu zásadně přestavět ve stylu barokního severoitalského šlechtického sídla. Z původní budovy zůstaly jen některé základové zdi. Rozbory barokní architektury v Čechách uvádějí, že dispozice zámku s převýšenou střední halou osvětlovanou okny ve střešním nástavci se nejvíce podobala jednomu z typů klášterních konventů 17. století. V roce 1918 zámek připadl státu. Byla v něm umístěna správa státních lesů a zaměstnanecké byty, kvůli kterým proběhly některé necitlivé adaptace původních prostor. V roce 2003 horní část zámku poškodil požár. Roku 2008 se stal majetkem Kácova. V roce 2012 vrátili restaurátoři původní podobu zámecké kapli, která byla zazděna v 50. letech při přestavbě na byt.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=1249

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1cov_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Nádherný barokní zámek, který je jednou z dominant tohoto městečka.

Mapa

Fotografie

×