logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Krupá Křesetice

Křečovice

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Křečovice (německy Kretschowitz) je malá vesnice nacházející se asi 2 km na severozápad od Onomyšle. První písemná zmínka o této vesnici pochází z roku 1386, kdy ji vlastnil Mareš z Křečovic. Další zmínka pak pochází z roku 1399, kdy ves vlastnil Matyáš z Křečovic. Někdy v 15. století byla pravděpodobně postavená zdejší tvrz, která je zmiňovaná v roce 1542, kdy náležela Pavlu Růdovi z Křečovic. Pavel ale zdejší panství prodal roku 1543 panu Adamovi z Říčan. Následně se majitelé často střídali. Během třicetileté války zdejší panský dvůr a téměř celá vesnice zanikla. Obnova započala až v průběhu 2. poloviny 17. století Janem Fridrichem Trautmannsdorfem, který tuto ves koupil. Součástí panství Červené Pečky zůstali Křečovice až do roku 1765 kdy je prodal hrabě Breda spolu s Jindicema. Pod správu Jindic pak tato vesnice spadala až do roku 1909. Následně byla pravděpodobně vesnice samostatná, a nakonec se v průběhu 20. století stala součástí obce Onomyšl.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99e%C4%8Dovice_(Onomy%C5%A1l)

Zdroj: http://www.onomysl.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Maličká vesnička, ve které se nachází jedna zvonička.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8440