logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kácov kostel Narození Panny Marie pomník obětem 1. světové války

Kácov - pivovar Hubertus

Informace

Navštíveno: 12. 8. 2019

Historie: Tento pivovar byl založen roku 1457, kdy jej založili Košínové z Košíně. Následně byli majitelé tohoto pivovaru majitelé zdejšího panství. Během nevolnického povstání byl tento pivovar poškozen a vypleněn, a tak jej roku 1628 Jan de Vitte z Lilienthalu přestavěl a rozšířil. Roku 1635 nechala Benigna Kateřina z Lobkovic celý pivovar rozšířit a opravit. Za velkých barokních úprav Marie Anny Františka arcivévodkyně Toskánské, která zdejší panství získala roku 1762, prodělal obrovskou přestavbu také tento pivovar. Dle záznamů v roce 1749 tak pivovar byl schopen vyprodukovat 1224 hl piva ročně. Roku 1882 byla provedena kompletní rekonstrukce zdejší varny pražskou firmou Novák a Jahn. Samotné stavby tohoto pivovaru mají svůj vzhled zachovaný převážně z průběhu 19. století, ale některé jsou i starší. Další kompletní přestavby se pivovar dočkal roku 1914, kdy byl i technologicky modernizován, také došlo k elektrifikaci tohoto pivovaru. V roce 1921 se majitelem pivovaru stal stát, v té době přesněji v roce 1925 dokázal tento pivovar vyprodukovat 3830 hl piva ročně. Bohužel v roce 1957 byl tento pivovar uzavřen a stavby pivovaru sloužili jako sídlo státních firem. V roce 1991 zakoupila tento pivovar firma Ados Asistance, která jej kompletně zrekonstruovala a opět v roce 1993 byla tak obnovena výroba piva. Ta byla bohužel v roce 1995 opět uzavřena, ale již v roce 2001 získala tento pivovar firma Pivovar Kácov s. r. o. a započala tak opět vaření piva, nazvaného dle tradice Hubertus. Tomuto pivovaru se pak velmi dobře daří, jelikož jen v roce 2004 uvařil tento pivovar celkem 4896 hl piva za rok. Dle mého názoru se jedná o výborné, hutné a chutné pivo a určitě dle mého názoru zatím nejlepší pivo na celém Kutnohorsku.

Zdroj: https://www.kacov.cz/index.php?id=Historie-mestecka&clanek=Historie-pivovaru-48

Dojmy: Zajímavý areál pivovaru, kde lze vidět i barokní prvky, ve kterém se vaří dle mého názoru dobé pivo.

Mapa

Fotografie

×