logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kluky Kobylnice

Kněž

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Kněž (německy Kniesch) je malá vesnice nacházející se asi 2 km na jihozápad od Čestína. Kdy přesně byla založena tato vesnice je neznámo, ale co je známo je že první písemná zmínka pochází z roku 1309, kdy tuto vesnici vlastnil jistý kněz Zdeněk, který v tomto roce založil kaple oltářníků a vykázal platy a pozemky lidem ve Kněži. Následně tato vesnice připadla rodu vladyků z Polipsů, jelikož dne 14. ledna 1417 prodal Příba z Polipes zboží spolu s touto vesnicí Zdeňkovi z Janovic a Veselovi ze Lhoty. Následně v letech 1470 – 1487 vlastnil tuto vesnici Beneš z Kasanic, který prodal tuto vesnici Slavatovi z Chlumu, ale již v roce 1496 patřila tato vesnice k Hodkovskému statku, který vlastnil Heřman Bohdanecký z Hodkova. Jeho syn Kuneš pak prodal tuto vesnici roku 1524 Michalovi Slavatovi z Chlumu a následně byla připojena ke Kácovskému panství. V roce 1603 byla Kněž součástí Zručskému panství, ale již v roce 1608 se stala opět součástí kácovského panství, kdy byla zakoupena Karlem Čejkou z Olbramovic. Po zrušení feudalismu se tato vesnice spolu s Čenovicemi a dvorem Víska tvořili do roku jednu katastrální obec, ale nakonec v roce 1922 se tato vesnice stala samostatnou obcí. Pravděpodobně v roce 1960 se tato vesnice stala součástí obce Čestín, kde je do současnosti. Dle sčítání lidu z roku 1965 zde žilo celkem 113 obyvatel, ale dle sčítání z roku 2006 zde žilo již jen 29 obyvatel.

Zdroj: https://www.cestin.cz/obec-7/historie/knez/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BE_(%C4%8Cest%C3%ADn)

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nacházejí dvě kapličky.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8213
IMG_8218