logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kasanice Kluky

Klucké Chvalovice

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Klucké Chvalovice (německy Klukser Chwalowitz) je vesnice nacházející se asi 2,5 km východně od Zbýšova. Kdy přesně byla tato vesnice založena nevím, ale pravděpodobně ji založil jistý Chval, na kterého odkazuje jméno vsi. První písemná zmínka o této vsi pochází ze dne 21. prosince 1360, kdy byla majetkem bratrů Diviše, Viléma, Proceka, Mstislava, Slavaty a Ješka, kteří drželi hrad V Chlumu a patřili k rodu Slavatů z Chlumu. Následně jsou zmínky o několika Chvalovicích, ale není jisté, jestli to je tato ves. V průběhu husitských válek byla tato ves vypleněna. V roce 1574 propustil císař Maxmilián II. zdejšímu manu Divišovi Sl. z Chlumu z manské povinnosti, takže se stal přímím majitelem této vsi. Rod Slavatů z Chlumu vlastnil tuto ves až do roku 1579, kdy je Adam Slavata prodal Jindřichu Chotouchovskému z Nebovid, který tuto ves připojil ke Kluckému panství, jehož osudy následně sdílely. Tento statek byl během počátku třicetileté války velmi poškozen, a tak majitelka Zuzana ze Šaratic jej vyměnila s pomocí soudu v roce 1622 s Marií Magdalenou Trčkovou. V roce 1636 byl ale majetek rodu Trčků zabaven a darován Valterovi Deveroux, který tuto ves připojil po Golčův Jeníkov jehož osudy následně sdílely. Po zrušení patrimoniální správy se tato ves stala pravděpodobně samostatnou obcí, ačkoliv zdejší zemědělský dvůr zakoupil rytíř Hugo Görlich. Původní dvůr následně v roce 1860 vyhořel a zachovala se tak pouze stodola. V letech 1905 – 1907 byl vystavěn nový dvůr, který byl ale v roce 1918 prodán, aby nepodléhal vyvlastnění. V roce 1928 pak byl prodán veškerý majetek v této vsi prodán řádu Dominikánů. V roce 1960 byla tato obec spojena s obcí Zbýšov, pod kterou začala následně spadat a spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 110 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kluck%C3%A9_Chvalovice

Zdroj: http://kluckechvalovice.unas.cz/Ch-History.html

Dojmy: Malá vesnice, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_5433
IMG_5420
IMG_5384
IMG_5392
IMG_5405
IMG_5414
IMG_5427