logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kralice dům čp. 24

Kralice - Kovárna

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Původně se na tomto místě pravděpodobně nacházela gotická tvrz vladyckého rodu z Kralic. Nejstarší zmínka o zdejším mlýnu pochází z roku 1582, ale jestli se jedná o tuto stavbu či o nedaleký mlýn není jisté, každopádně tohoto roku prodali po smrti Matěje z Ostrova jeho synové Jindřich a Kryštof tvrz spolu s vesnicím, poplužním dvorem, pivovarem, mlýnem a pilou. Nad touto stavbou byl někdy vybudován velký rybník, který sloužil tomuto mlýnu, který pravděpodobně vznikl na místě či přestavbou tvrze k pohonu vodního kola. Poprvé je tento mlýn zachycen na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. Ještě v 1. polovině 19. století byl areál mlýna součástí větší usedlosti, ale postupně tyto stavby zanikly. Roku 1870 byla hráz rybníka protržena velkým přívalem vody, ale mlynář Antonín Hanák ji opravil. Načež roku 1890 dalším přívalem vody byla opět hráz protržena a tak hráz již obnovena nebyla a zachoval se dodnes z ní tak jen relikt, který se nachází za budovou současné kovárny. V té době byl mlýn přestavěn na kovárnu, která sloužila pravděpodobně až do roku 1938, kdy zde sídlil kovář Rudolf Donát. V průběhu 2. poloviny 20. století sloužila tato stavba také k bydlení či jako kovárna, ale to je již jen můj typ. Jisté je že na konci 20. století byla stavba opuštěna a následně začala již jen chátrat. V době mé návštěvy byla stavba zarostlá náletovými dřevinami, opuštěná a v dezolátním stavu.

Zdroj: http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/7872-mlyn-a-kovarna-v-kralicich

Dojmy: Bohužel velmi sešlá nádherná stavba.

Mapa

Fotografie

×