logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Křesetice dům čp. 9 socha sv. Barbory

Křesetice - kostel sv. Markéty

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Někdy v době kolem roku 1300 zde nechal pro mě neznámý iniciátor vybudovat tento raně gotický kostel podle plánů pro mě neznámého autora. Již v té době se kolem kostela rozkládal pravděpodobně hřbitov. Když získali zdejší správu nad panstvím Jezuité, tak započali dlouhou barokní přestavbu tohoto kostela, která probíhala na etapy a započala roku 1644, dokončena pak byla roku 1740. Celá tato přestavba pak dala kostelu jeho současný vzhled, ale také zachovala mnoho původních gotických prvků. Samotná věž byla vybudována roku 1706, vnitřní barokní zařízení pak pochází z roku 1740. V roce 1782 získala zvonová věž novou střešní báň a někdy v průběhu 18. století byla vybudována zdejší barokní márnice. Ještě v polovině 19. století byla vybudována novorománská hrobka rodiny Svobodových, ale již v roce 1853 byl zdejší hřbitov zrušen. V roce 1911 proběhla oprava vnějších omítek a byly umístěny na věž hodiny od firmy Adamec z Čáslavi. Roku 1946 byl pak strop uvnitř kostela vyzdoben malbami od akademického malíře Rudolfa Adámka z Prahy. Po konci 2. světové války a pak pravděpodobně v průběhu 2. poloviny 20. století kostel poněkud sešel, a tak sešlý byl i v době mé návštěvy.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-markety-2143874

Dojmy: Malebný kostelík, který je dominantou této obce.

Mapa

Fotografie

×