logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Košice

Košice - kostel Narození Panny Marie

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl vybudován v raně gotickém slohu někdy kolem roku 1300 a snad jej založil Hynek z Košic, který zde sídlil. První zmínka o tomto kostele pochází z roku 1350 a již roku 1362 je tento kostel zmiňován jako kostel farní. Z tohoto původního kostela je pak zachovaná nejstarší část, a to presbytář spolu s půlkruhovým okénkem, dále pak hrotitý portál, který již je ale v pozdně gotickém slohu. Nejznámějším zdejším farářem této doby byl na konci 14. století Štěpán z Pálče, který byl spolupracovníkem mistra Jana Husa, ale na Kostnickém koncilu stál Štěpán na straně katolické víry. Nejstarším zdejším zvonem je zvon z roku 1475, který má na sobě úryvek ze Svatováclavského chorálu, a ještě má dovětek v latině, který zní: „Já nikdy nevolám nadarmo. “ Druhý zvon je novější a pochází z roku 1492, který nese nápis v latině: „Roku 1492 byl tento zvon odlit ke cti a slávě boží mistrem Ondřejem zvaným Ptáček. “ Oba tyto zvony byly vytvořeny v dílně zvonaře Ondřeje Ptáčka z Kutné Hory a byly umístěny pravděpodobně do tehdy ještě dřevěné věže tohoto kostela. V roce 1563, za doby Jana St. Slavaty z Lípy prošel tento kostel renesanční přestavbou, během které byla přistavěna současná kamenná věž. Další úprava tentokrát barokní kostela proběhla někdy v 90. letech 17. století, kdy bylo navýšeno obvodové zdivo kostela a okna kostela získali svůj současný vzhled. V této přestavbě bylo sneseno také zvonové patro věže kostela, a tak získal kostel svůj současný vzhled. V roce 1892 proběhla oprava zdejšího kostela. Nakonec v letech 1906 – 1907 byl kostel vymalován Kutnohorským malířem V. Vysekalem. V průběhu 2. poloviny 20. století ale bohužel kostel postupně chátral až se dostal do dezolátního stavu. Nakonec naštěstí v průběhu 1. dvacetiletí 21. století prošel celkovou rekonstrukcí.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-narozeni-panny-marie-15367737

Zdroj: http://www.kosice-kh.cz/

Dojmy: Malebný prastarý kostelík, který je dominantou této vesničky.

Mapa

Fotografie

×