logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kluky dům čp. 48 krucifix se zvonicí

Kluky - kostel sv. Jana Křtitele

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl vystavěn ve slohu vrcholné gotiky někdy kolem poloviny 14. století. První písemná zmínka o tomto kostele pochází z roku 1352, již v této době byl tento kostel zmiňován jako farní. Svůj původní vzhled si kostel zachoval až do 18. století, kdy několikrát vyhořel, a tak byl barokně přestavěn. V tomto období byla také vystavěna nedaleká zvonice. Někdy kolem roku 1840 proběhla novogotická úprava podle plánů pro mě neznámého autora, která dala tomuto kostelu jeho současný vzhled. Sama zvonice se opravy dočkala roce 1908. Kostel pak byl opravován v 70. letech 20. století a zvonice měla poslední opravu v roce 1992.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-jana-krtitele-15789372

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=9653

Dojmy: Malebný kostel, který jsem si bohužel nemohl prohlédnout pořádně, jelikož byl hřbitov zavřený.

Mapa

Fotografie

×