logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora Tylův dům základní škola

Kutná Hora - Vlašský dvůr

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Vlašský dvůr je zachovaný hrad v Kutné Hoře v sousedství kostela svatého Jakuba. Původně byl na tomto místě postaven panský hrad, který sloužil k obraně těžby ve zdejších stříbrných dolech. Tento hrádek byl pak vybudován někdy v průběhu 2. poloviny 13. století. Někdy po roku 1291 se tento hrádek stal sídlem královského urburéře, který dohlížel na zdejší těžbu a zastupoval zde panovníka. Někdy v době kolem roku 1300 prošel tento hrádek velkou gotickou přestavbou na královský hrad a také centrální mincovnu českého království z iniciativy krále Václava II. V této době do Kutné Hory přijeli zkušení Vlašští mincíři a pregéři, kteří zde razili peníze. V letech 1496 – 1499 se tento hrad dočkal své další gotické přestavby. V této době vypadal tento hrad asi takto: Z nevelkého nádvoří jsou vstupy do jednotlivých dílen (šmiten). Každá šmitna je označena znakem. Jsou zde znaky Litoměřic, Kladska, Jihlavy, Opavy, Mostu a Písku. Vlašský dvůr je palác s komnatami, s honosnou domácí kaplí, pod níž je pokladnice s okovanými dveřmi a v kameni tesanou latinskou výstrahu. Její překlad zní „Nedotýkej se mne!“ V této době byl také přistavěn na západní straně hradu Mincmistrovský dům, který se postupem času stal součástí tohoto hradu. V průběhu 1. poloviny 16. století Kutná Hora postupně ztrácí monopol na ražení grošů, a tak tento palác ztrácí pomalu na významu. Ražba zde byla ukončena roku 1727. Následně celý tento areál již jen chátral. Na konci 19. století zakoupilo tento velmi zchátralý areál město a nechalo jej v letech 1893 – 1899 zrekonstruovat a opravit architektem Ludvíkem Láblerem v neogotickém slohu, který v podstatě většinu hradu strhnul a znovu vybudoval do původního vzhledu, ale jiných dispozic. Bohužel toto řešení bylo to nejrozumnější, které mohlo nastat, aby tato unikátní památka nezanikla. V původním vzhledu se tak zachoval převážně královský palác, či královská kaple.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vla%C5%A1sk%C3%BD_dv%C5%AFr

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=1410

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/palac-vlassky-dvur-2142580

Dojmy: Zajímavý a nádherný areál, u kterého člověka ani nenapadne že se jedná o hrad.

Mapa

Fotografie

×