logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora evangelický kostel hotel Černý Kůň

Kutná Hora - Havířský dům

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: První písemná zmínka o tomto domu, kdy je již nazýván Havířský dům, pochází z roku 1437. Pravděpodobně již v této době byly vytvořeny rozsáhlé středověké gotické sklepy. Původně se na tomto místě ale nacházeli dva gotické středověké domy. Tyto dva domy byly propojeny během přestavby, která probíhala v roce 1844. Pravděpodobně v této době tento dům získal také svou pozdně barokní fasádu, ale také klasicistní interiéry. Po celou dobu své existence zde sídlila hasičská zbrojnice, byty, radnice, hostinec a údajně také nevěstinec. Na nároží domu se pak nachází umístěná pravděpodobně barokní socha sv. Václava, kterou vytvořil pro mě neznámý autor. Celý Havířský dům prošel v letech 2011 – 2012 velmi náročnou rekonstrukcí.

Zdroj: https://destinace.kutnahora.cz/d/spolkovy-dum-galerie

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14672947

Dojmy: Zajímavý dům s velmi bohatou historií, kde je ale nejzajímavější socha umístěná na nároží domu.

Mapa

Fotografie

×