logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kutná Hora dům čp. 89/10 dům čp. 91/12

Kutná Hora - dům čp. 90/11

Informace

Navštíveno: 15. 8. 2019

Historie: Tento dům byl vystavěn v gotickém slohu někdy v období středověku. Z tohoto období se dodnes zachovali především sklepy. Dům prodělal raně barokní přestavbu, která proběhla pravděpodobně v 17. století. V roce 1823 dům vyhořel a tak ještě téhož roku byl klasicistně přestavěn, čímž získal v podstavě svůj současný vzhled. Posledních úprav se dočkal roku 1930, kdy byla zjednodušena původní klasicistní fasáda. Díky tomuto kroku pak získal svůj současný vzhled.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/mestansky-dum-14601667

Dojmy: Zajímavé klasicistní stavení.

Mapa

Fotografie

×