logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kamenné Mosty Kasanice

Kaňk

Informace

Navštíveno: 14. 8. 2019

Historie: Kaňk (něm Gang) je velká vesnice nacházející se 3 km severně od centra Kutné Hory. Kaňk vznikl ve druhé polovině 13. století současně s nedalekou Kutnou Horou v souvislosti s objevem rozsáhlých nalezišť arsenu, stříbra a také mědi. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1436, kdy v této době patřila tato vesnice Kutné Hoře. Původní hornická osada tvořící předměstí Kutné Hory byla Ferdinandem II. roku 1621 povýšena na město se stejnými právy, jaká měla samotná Kutná Hora. V průběhu 16. století došlo k útlumu zdejší těžby stříbra, a tak se z hornického města stalo venkovské městečko. Těžební činnost probíhala v okolí Kaňku až do 20. století, kdy se zde těžily zinkové a olověné rudy. Těžba také dala Kaňku jméno, neboť německý název Gang znamená mj. důlní chodbu. Svou samostatnost si toto městečko udrželo až do roku 1950 byly obce Kaňk, Perštejnec a Sedlec připojeny ke Kutné Hoře. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 774 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%88k

Zdroj: https://www.turistika.cz/mista/kank/detail

Zdroj: https://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php?id=3205&id2=20511&typ=obec

Dojmy: Velmi velká vesnice, kde je množství zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9831
IMG_9760
IMG_9804
IMG_9808
IMG_9803
IMG_9960
IMG_9816
IMG_9953
IMG_9814
IMG_9993
IMG_9984