logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Kácov Kamenné Mosty

Kamenná Lhota

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Kamenná Lhota (německy Stein Lhota) je malá vesnice nacházející se asi 3,5 km na sever od Čestína. Roku 1689 zakoupil Pečecké panství hrabě Hanuš Frydrych z Tautmansdorfu od Jezuitů. Ihned po zakoupení zde založil poplužní dvůr, hostinec a čtyři domy, tak vznikla tato vesnička zvaná Kamenná Lhota. V roce 1730 se stal majitelem tohoto panství Joachim Karel Breda, který zde nechal vymýtit další lesy. Dle evidence z roku 1760 se zde nacházel samozřejmě panský dvůr, 9 domů, mlýn s pilou a hostinec a žilo zde celkem 77 obyvatel. Po zrušení feudalismu roku 1850 se tato vesnice nestala samostatnou, ale začala spadat pod obec Sudějov. Dle sčítání lidu z roku 1924 zde žilo celkem 122 obyvatel, a tak se již roku 1925 stala tato vesnice samostatnou. V roce 1938 zde žilo 98 obyvatel a v roce 1948 zde žilo celkem 62 obyvatel. Někdy na počátku 2. poloviny 20. století vesnice opět přišla o svou samostatnost a stala se součástí obce Čestín. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 24 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamenn%C3%A1_Lhota_(%C4%8Cest%C3%ADn)

Zdroj: https://www.cestin.cz/obec-7/historie/kamenna-lhota/

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8247
IMG_8253