logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Jindice kaple Panny Marie Bolestné pomník obětem 1. světové války

Jindice - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 13. 8. 2019

Historie: Zdejší kostel byl vystavěn někdy ve 3. třetině 13. století jako raně gotický kostelík. Poprvé je pak zmíněn roku 1336 a již v roce 1350 je uváděn jako farní kostel spadající pod Kouřimský děkanát. O jeho zasvěcení se pak dozvídáme roku 1377, kdy je uveden jako „ecclesia s. Wenceslai in Gindicz“. Až do roku 1403 byli patroni kostela převoři pražského kartuziánského kláštera, to se ale postupně změnilo, jelikož roku 1418 je uváděn jako patron Jan ze Zásmuk. V průběhu husitských válek zdejší farnost zanikla a kostel se stal filiálním ke kostelu v Solopyskách. V roce 1543 se stala patronem Johanka Čábelická z Úšavy. Když byl majitelem panství hrabě Jan z Kavanagh, tak prošel kostel v letech 1765 – 1768 vrcholně barokní přestavbou, o které bohužel nejsou žádné zmínky, ale i tak se podařilo zjistit že během těchto úprav byl kostel prodloužen a již měl v této době zvonovou věž. Roku 1808 byla přistavěna nová sakristie a roku 1820 byla upravena klasicistně zvonová věž. V roce 1859 byl kostel nově vymalován a roku 1890 byl nově vydlážděn. V průběhu 70. let 20. století přestal být kostel udržován a začal pozvolna chátrat. Nakonec byla provedena v letech 2008 – 2009 celková rekonstrukce a v roce 2016 byl obnoven zdejší mobiliář. Uvnitř kostela se pak nachází rokoková kazatelna z roku 1770, novobarokní oltář z roku 1909, který vytvořila firma bratří Bušků ze Sychrova. Nejcennějším vybavením interiéru je pak podle mě je zvon Václav, který byl ulit roku 1559.

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/jindice/kostel-sv-vaclava

Dojmy: Zajímavý kostel, na kterém je hodně věcí vidět, i když jsou dobře ukryté.

Mapa

Fotografie

×