logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Horka II pomník obětem 1. světové války zvonice

Horka II - zámek Horky

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Původně se na tomto místě nacházela ves Sloupná, u které se nacházel kmetcí dvůr nazývaný Horka. Právě u tohoto dvora byla vystavěna někdy v 1. poloviny 14. století dřevěná tvrz, která ale postupem času vyhořela a tak ji nahradila nová patrová kamenná tvrz. Prvním známým majitelem této tvrze byl pak Liderius z Horky, který byl purkrabím na hradě Hasensteinu. Jelikož ale Jindřich z Plavna povstal proti králi Václavu IV. tak král tento hrad dobyl a potrestal nejen pána hradu Jindřicha, ale také jeho purkrabího Lideriuse, kterému zdejší tvrz se vsí zabavil a daroval ji roku 1418 Mikuláši z Lobkovic. V roce 1552 tuto tvrz zakoupil Jan Firšic z Nabdína, od kterého ji zakoupila v roce 1559 Ofka Malovcová. Oldřich Malovec pak u zdejší tvrze nechal zřídit poplužní dvůr, o kterém je první písemná zmínka v roce 1571. Rodu Malovců patřila zdejší tvrz až do roku 1616, kdy se zde často majitelé střídali. V roce 1642 zakoupil Horku Litmír Viduna Obytecký z Obytec, který zdejší ves připojil k Soutickému panství. Následně zdejší tvrz chátrala, a to až do roku 1748 kdy ji zakoupil František Antonín z Regensdorfu, který ji nechal opravit a udělal z ní své sídlo. V roce 1759 zakoupil horky s tvrzí Václav František Obytecký z Obytec, a po něm zakoupil tvrz v roce 1765 Jan Adolf z Trautmannsdorffu, který zdejší tvrz nechal přestavět podle plánů pro mě neznámého autora na barokní zámek a v roce 1769 byla k tomuto zámku přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého. V roce 1807 zakoupil zámek Václav Špork, jehož syn Jan Josef prodal v roce 1845 zámek Josefu Štanglerovi, za jehož rodu byl zámek klasicistně upraven do současné podoby. V roce 1945 byl ale zámek zkonfiskován a zestátněn a stal se sídlem zdejšího obecního úřadu, který zde sídlí do současnosti. V letech 1971 – 1974 se pak tento zámek dočkal své rekonstrukce.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zamek-2315081

Zdroj: http://www.obec-horkaii.cz/obec-7/o-obci/historie/

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=12925

Dojmy: Zajímavý zámek, který je stále obklopen původními hospodářskými staveními.

Mapa

Fotografie

×