logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Hořany Hraběšín

Hostovlice

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Obec Hostovlice (německy Hostoulitz) se nachází asi 8 km jihovýchodně od města Čáslav. První písemná zmínka o této původně vsi pochází z roku 1244, kdy zde žil jistý vladyka Bun z Hostovic a ze Žemberka. Dalším známým majitelem je jistý Bleh z Hostovlic. Další známým majitelem je Michal Slavata, který tuto ves v roce 1529 prodal, ale nevím komu. Na počátku 17. století zakoupil tuto ves Heřman Černín z Chudenic a připojil tuto ves ke Žlebskému panství, ke kterému patřilo až do roku 1849, kdy došlo ke zrušení patrimoniální správy a tato vesnice se stala samostatnou obcí. Svou samostatnost si tato obec zachovala až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 239 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hostovlice

Zdroj: https://www.obec-hostovlice.cz/obec/historie/

Dojmy: Větší vesnice, kde je zachovaná jedna kaplička.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_4923