logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Hološiny Horka I

Holšice

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Holšice (německy Holschitz) je vesnice nacházející se asi 2 km na severozápad od Chabeřic. Kdy přesně byla tato vesnice založena je neznámo a dle lidové slovesnosti ji založili vladykové, kteří drželi Pustý hrad v Kácově. Ať je to pravda či nikoliv, tak první písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1544, kdy je majitelem této vsi Martin, řečený Mareš z Holušic, který zde držel jak vesnici, tak zdejší tvrz. Tento muž v roce 1547 prodal tuto vesnici s tvrzí Václavovi Hlaváči z Vojenic, který ji již v roce 1549 prodal Janu Čejkovi z Olbramovic, který tuto ves připojil ke Kácovskému panství, se kterým ves následně sdílela své osudy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století začala tato ves spadat pod správu obce Chabeřice, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 79 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hol%C5%A1ice

Zdroj: https://www.chaberice.cz/obec/historie-obce/

Dojmy: Menší vesnice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6960
IMG_6968