logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Hetlín Hodkov

Hlízov

Informace

Městský erb:

Hlizov_CZ_CoA

Navštíveno: 16. 8. 2019

Historie: Obec Hlízov (německy Hlisow) se nachází zhruba 4 km severovýchodně od Kutné Hory. Tato obec byla založena již někdy v 11. století, kdy nesla jméno Hlídov, jelikož hlídala hranice Oldřišské župy proti Čásplavské župě. První písemná zmínka o této vsi však pochází až z roku 1143, kdy byla darována cisterciánskému klášteru v Sedlci. Klášter tuto vesnici ale často pronajímal, a z jednotlivých nájemců víme třeba z roku 1407 o Janu ze Stuhařova, či v letech 1417 – 1423 o Janu z Malešova. Po vypálení Sedlckého kláštera daroval císař Zikmund roku 1436 tuto ves Petrovi z Bydlína, po němž ji zdědil jeho syn Zdeněk z Bydlína. Dalším známým majitelem byl pak Jan Hrabaň z Přerubenic, který snad nechal na konci 15. století vybudovat zdejší tvrz. Jan ale roku 1500 zemřel a tuto ves tak získal Kutnohorský měšťan Řehoř. Tento muž si ale vesnice dlouho neužil a po jeho smrti získala ves jeho žena Alžběta, která když podruhé ovdověla přenechala ves poručíkovi Janu Zachovi Chrudimskému, po kterém přešla ves na jeho syna Jiřího Zacha. V tomto období se majitelé střídali velmi často, a z tohoto období také pochází první písemná zmínka o zdejší tvrzi, tedy z roku 1547. V té době drželi tvrz sestry Magdalena, Anna a Salomona z Újezda, sňatkem některé z nich přešla tato ves v 70. letech 16. století do majetku Kutnohorské erbovní měšťanské rodiny Šatných z Olivetu. Tito majitelé se ale o zdejší tvrz nestarali, a ta tak pomalu zpustla a po roce 1601 o ní zmizeli veškeré zprávy. Za stavovské povstání byla ves roku 1618 zabavena a ves tak patřila císaři Ferdinandu II., který ji v roce 1653 prodal Alžbětě Čejkové, rozené Pagajové. Alžběta ale krátce na to zemřela a ves zakoupil za 50 000 zlatých Adam Jan Šofman z Hemrlesu, který vytvořil v roce 1669 nadaci pro nejchudší poddané v obci. Za tohoto muže byl tento statek připojen k jeho statkům Konárovice a Veltrubům. Po Janu získala tuto ves Kateřina Šofmanová, která se provdala za pana z Vidersperku. Během této etapy se z Hlízova stalo zase samostatné panství. Zdejší panství prodala Anna Šofmanová rytíři Václavu Klusákovi z Kostelce, po němž získal tuto ves Kutnohorský měšťan Václav Janovský, od kterého zakoupil v roce 1791 zdejší statek hrabě Jan Rudolf Chotek za 81 000 zlatých a Hlízov tak byl připojen k Novodvorskému panství, jehož osudy následně sdílel. Svou samostatnost získal Hlízov až někdy po polovině 19. století či na počátku 20. století, a svou samostatnost si tak udržel až do současnosti. Dle sčítání z roku 1900 zde žilo celkem 844 obyvatel ve 100 domech. V roce 1911 pak byla vybudována v Hlízově železniční stanice, a nakonec v roce 1914 byla zdejší obec elektrifikována. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 614 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%ADzov

Zdroj: https://hlizovskyspolek.cz/historie-hlizova-od-vzniku-obce-zacatku-20-stoleti/

Zdroj: https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/hlizov/zamek

Dojmy: Menší obec, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2573
IMG_2609
IMG_2569
IMG_2595
IMG_2601
IMG_2579
IMG_2585