logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Dolní Pohleď Dubina

Drobovice

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Obec Drobovice (německy Dobrowitz) se nachází, asi 3 km jihovýchodně od Čáslavi. Zdejší vesnice byla pravděpodobně založena spolu se zdejším klášterem komendy německých rytířů. První písemní zmínka o této původně vsi pochází ze dne 7. července 1242, kdy potvrdil donaci velmože Jana z Polné na vybudování právě této komendy spolu se špitálem. Řád německých rytířů pak mohl nakládat s touto vsí celkem svobodně, jelikož na počátku 13. století udělil král Přemysl Otakar I. imunitní právo, svobodu od robotních povinností a odpustil placení mýtného. V roce 1356 udělil císař Karel IV. daroval klášteru v Drobovicích hrdelní právo, a tak se zde začalo popravovat oběšením. V roce 1418 byly členové tohoto řádu odtud vyhnáni a v roce 1421 byl tento klášter vypleněn, vypálen a pobořen husity. V roce 1463 zastavil tuto ves císař Zikmund spolu se Žleby a Chotěboří Jiříkovi z Dubé. Následně ves střídala několikrát majitele. Zdejší klášter byl pak naposledy zmiňován v roce 1510, kdy je uváděn jako pustý a prázdný. Následně tento klášter zanikl. V roce 1739 zakoupila tuto ves v dražbě Kateřina z Auerspergu, která ji připojila ke Žlebskému panství. V roce 1849 se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 411 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Drobovice

Zdroj: http://www.drobovice.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Menší obec, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple v Drobovicích
krucifix v Drobovicích
pomník obětem 1. světové války v Drobovicích