logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Dědice kaple sv. Petra a Pavla

Dědice - dům čp. 16

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Tento vesnický lidový dům byl vystavěn nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i delší. Dům byl vystavěn jako přízemní z části roubená a z části zděná stavba, krytá sedlovou střechou se štíty krytými bedněním. V průběhu 2. poloviny 20. století prodělal dům nevhodné úpravy při změně oken, které jsou viditelné že k tomuto stavení nepatří. Dům se i přes tyto vlivy zachoval v původní nezměněné podobě, a tak je krásným dokladem toho, jak vypadala zdejší výstavba v této době.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto stavení nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 16 v Dědicích
dům čp. 16 v Dědicích
dům čp. 16 v Dědicích
dům čp. 16 v Dědicích
×