logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Dolní Bučice kaple vodní mlýn

Dolní Bučice - kostel Všech Svatých

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Zdejší kostel byl vybudován pro mě neznámo kdy v gotickém slohu. První písemná zmínka o tomto kostelu pochází z roku 1355 a nachází se v Chotusické pamětní knize, kde je zmiňováno že tohoto roku zde byl ustanoven farář. Z tohoto se dá usuzovat, že tento kostel byl farním. Do kostela byl v roce 1506 zavěšen zvon, který ulil Mistr Ondřej. Další zvon byl ulit roku 1556, který byl ulit neznámo kým. Třetí zvon byl zavěšen na kostel v roce 1590. Uvnitř kostela se nachází renesanční náhrobník, který patřil rytíři Mikuláši Vostrovskému, kterému patřila zdejší vesnice před roku 1613 a právě ve zmíněném roce zemřel. Po bitvě na Bílé hoře byla zdejší fara zrušena. I když byl na kostel v roce 1736 umístěn zvon ulitý Kryštofem Ulmanem z Prahy. Tak kostel pozvolna chátral a postupem času byl již i nebezpečný. V kostele se tak dne 15. července 1822 sloužila poslední mše a kostel byl uzavřen. V roce 1850 byl kostel zbořen a v roce 1852 byl položen základní kámen současnému klasicistnímu kostelu, který byl dokončen a vysvěcen dne 22. listopadu 1865 děkanem z Golčova Jeníkova. Z původního kostela se do nového kostela dostali barokní sochy, náhrobní kámen a zvony. V roce 1867 byla vystavěna u kostela fara a kostel se stal tak již opět farním. V roce 1896 byly na kostel umístěny hodiny od Čáslavského hodináře Antonína Adamce a v průběhu 1. světové války byly dva menší zvony zrekvírovány pro válečné účely. V letech 1862 – 1863 byl pak kostel vyzdoben nástěnnými malbami od akademického malíře Mojmíra Vokolky. Dodnes se dochoval tento malebný kostel v původní klasicistní podobě spolu se dvěma nejstaršími zvony.

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=11916

Zdroj: https://vrdy-spzv.webnode.cz/zajima-vas-historie-/kostel-v-dolnich-bucicich/

Dojmy: Krásný velký kostelík, který bohužel smazal původní gotický.

Mapa

Fotografie

kostel Všech Svatých v Dolní Bučici
kostel Všech Svatých v Dolní Bučici
kostel Všech Svatých v Dolní Bučici
kostel Všech Svatých v Dolní Bučici
kostel Všech Svatých v Dolní Bučici
kostel Všech Svatých v Dolní Bučici
kostel Všech Svatých v Dolní Bučici
×