logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Církvice kaplička pomník obětem 1. světové války

Církvice - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Tento zajímavý kostel byl pravděpodobně vybudován někdy ve středověku jako dřevěná stavba. Jisté je že v roce 1344 je tento kostel poprvé zmiňován a již je zmíněno že je zděný. V této době měl kostel gotickou podobu. V roce 1352 kdy je tento kostel zmiňován jako farní a spadal pod Čáslavský děkanát. Od 15. století přestal být tento kostel katolickým a stal se protestanským, tento stav si udržel až do roku 1627, kdy byl zdejší protestantský kněz vyhnán a kostel se přestal využívat a dokonce údajně sloužil několik let jako konírna. V tomto období třicetileté války byl tento kostel značně zdevastován a v roce 1655 vysvěcen jako kostel katolický. První práce na kostele začali probíhat v letech 1670 – 1677 kdy byla přistavěna nová barokní sakristie nazývaná jako nová kaple. Hlavní etapa barokní přestavby, která dala kostelu jeho současný vzhled pak proběhla v roce 1684 podle plánů pro mě neznámého autora. Tato přestavba probíhala v několika etapách a byla ukončena v roce 1722, kdy byl kostel opět vysvěcen. V této podobě se kostel v podstatě zachoval do současnosti jen v roce 1859 byly do věže kostela umístěny současné hodiny. Zajímavostí je že v oltáři tohoto malebného kostela je pohřbeno srdce jednoho z majitelů tohoto panství a to hraběte Bernarda Františka Věžníka. Dalším unikátem tohoto kostela je to, že se uvnitř nachází středověký gotický deskový obraz Piety od Mistra Třeboňského oltáře. Další zajímavostí jsou pak barokní obrazi namalované od Ignáce Raaba z 18. století.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vavrince-s-farou-2146133

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=9454&PARAM=11&tid=30458&pos=450

Zdroj: https://www.nockostelu.cz/kostel/3886/

Dojmy: Krásný kostelík, který je dominantou této obce.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Vavřince v Církvicích
kostel sv. Vavřince v Církvicích
kostel sv. Vavřince v Církvicích
kostel sv. Vavřince v Církvicích
kostel sv. Vavřince v Církvicích
kostel sv. Vavřince v Církvicích
×