logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Červené Janovice socha sv. Jana Nepomuckého

Červené Janovice - zámek Červené Janovice

Informace

Navštíveno: 12. 10. 2019

Historie: První písemná zmínka o zdejší vsi a spolu s ní o zdejší již stojící gotické tvrzi pochází z roku 1374, kdy zde seděl Ješek z Janovic. Další zmínka pochází z roku 1383, kdy tuto tvrz vlastnil výše zmíněný Ješek spolu se svými bratry Zdeňkem a Mojkem. V roce 1390 je zde zmiňován jen Zdeněk, který vlastní ves s tvrzí spolu s Joštem Čabelickým ze Soutic, který vlastnil od roku 1393 ves spolu s tvrzí sám. V průběhu husitských válek držel tuto ves Joštův syn Aleš, který se stal zakladatelem rodu Janovských ze Soutic. Další známý majitel této tvrze byl v roce 1482 Petr ze Suchotlesk, který byl zakladatelem rodu Janovských ze Suchotlesk. V roce 1513 zde na této tvrze seděl Petrův syn Bohuslav, který opustil tuto tvrz a vystavěl novou gotickou tvrz na místě současného zámku. Další zmínka o této nové tvrzi se pak objevuje v roce 1532, kdy ji Jan Pařízek z Pařízku prodává Adamovi z Říčan. Adam nakonec v roce 1550 postoupil tuto tvrz Markvartovi Stránovskému ze Sovojovic. Tento muž již v roce 1551 tuto tvrz se vsí prodal bratrům Adamovi, Jindřichovi a Kryštofovi Budovcům z Budova. Následně se majitelé často střídali až do roku 1567, kdy zde je připomínán jako majitel Jan Chlum z Chlumu. Po něm vlastnil tuto tvrz Libštejnských z Kolovart, který někdy na začátku 17. století nechal tuto gotickou tvrz renesančně přestavět. Následně zakoupil tuto tvrz Litmír Vidun Obytecký z Obytec se svou ženou Alenou Markétou rozenou z Lažan od Zbyňka Leopolda Libštejnského z Kolovrat. Nový majitel spolu se svou ženou nechal pak zdejší renesanční tvrz v letech 1646 – 1660 přestavět podle plánů pro nás neznámého autora v raně barokním slohu. Jediné, co víme jistě je to, že zde pracoval italský umělec a stavitel Carlo Brentani, který vytvořil barokní fasádu tohoto zámku a také na žebrované arkády, které byly na vnitřním nádvoří. V roce 1671 získal tento zámek Litmírův syn Jan Václav, který zde zemřel v roce 1707. Tento zámek se statkem, který v té době se skládal z dalších 11 vesnic, získal po smrti Jana jeho syn Josef Arnošt, který tento statek v roce 1715 prodal hraběti Františku Arnoštovi z Thürnheimu. Tento muž pak Janovice prodal městu Kutné hoře, kam spadalo až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. V době, kdy Kutná hora získala toto městečko přestal zámek sloužit jako panské sídlo a začal sloužit jako kanceláře a byty panských úředníků. Následně byl v tomto zámku zřízen i pivovar. Zámek byl ale neudržován, a tak v roce 1900 zanikl zdejší pivovar a v roce 1918 je tento zámek zmiňován jako ve velmi špatném stavu, a tak byly některé části sneseny a přestavěny. Díky tomuto kroku byly zničené některé barokní prvky tohoto zámku. V letech 1940 – 1941 byl zámek opravován a následně začal zámek sloužit jako byty, knihovna a hostinec. V 80. letech 20. století byl zámek upraven na školu v přírodě, ale při tom stále chátral, a i když byl v roce 2002 zprivatizován, i tak je zámek ve velmi špatném stavu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zamek-2346559

Zdroj: http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekcervenejanovice.html

Dojmy: Zajímavý zámek, který byl bohužel v době mé návštěvy značně sešlý, ačkoliv je pravdou že je v lepším stavu než na počátku 21. století.

Mapa

Fotografie

zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
zámek Červené Janovice v Červených Janovicích
×