logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Chotusice kaple pomník bitvy u Chotusice

Chotusice - kostel sv. Václava

Informace

Navštíveno: 18. 8. 2019

Historie: Tento kostel byl vystavěn někdy kolem roku 1270 v gotickém slohu a založen byl cisterciánským Sedleckým klášterem. První písemná zmínka o tomto kostelu je pak zaznamenána v registru papežského desátku z roku 1352. V této době je již kostel zmiňován jako farní a pravděpodobně již v této době se kolem kostela rozprostíral středověký hřbitov. Od konce 16. století je v tomto kostele zmiňován farář podobojí, který byl naposledy zmiňován v roce 1620. V roce 1716, jak dokládá datace na portálu proběhla kompletní barokní přestavba podle plánů pro mě neznámého autora. Během této přestavby byl kostel také rozšířen, a tak se z původní gotické lodi kostela stal presbytář a z původního presbytáře se stala sakristie. Během této přestavby také pravděpodobně vznikli barokní socha sv. Floriana a sv. Rocha, které stojí na pilířích osazených na hřbitovní zdi. Z tohoto období také pochází barokní socha sv. Václav. Nad vstupním portálem je pak alianční erb Jana Františka Thuna spolu se jeho manželkou Marií Filipínou z Harrachu. V roce 1742 údajně po bitvě u Chotusic kostel vyhořel, a tak byl obnoven. V roce 1825 proběhla klasicistní úprava fasády tohoto kostela. Posledních úprav a oprav se kostel dočkal v roce 1905. V roce 1918 byly zrekvírovány čtyři zvony pro válečné účely, které se nacházeli v tomto kostelu a zachován zůstal tak jen umíráček. V průběhu 2. poloviny 20. kostel pravděpodobně sešel, a tak byl nakonec v roce 2001 rekonstruován. Ve hřbitovní zdi se pak do současnosti dochovali náhrobníky, které údajně pochází z let 1806 – 1816, i když já si myslím že budou mnohem starší, jen jsou téměř nečitelné.

Zdroj: http://www.chotusice.cz/historie-obce.html

Zdroj: https://www.hrady.cz/index.php?OID=11913

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vaclava-15788191

Dojmy: Nádherný kostel s velmi bohatou historií.

Mapa

Fotografie

×