logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Chlum u Zbýšova dům čp. 36 kaple

Chlum u Zbýšova - hrad Chlum

Informace

Navštíveno: 19. 8. 2019

Historie: Zdejší gotický hrad byl založen pravděpodobně Blehem I. z rodu Blehovců, který sem přišel z Litoměřicka. Tento rod spravoval hrádek v Čáslavi, který byl zrušen, a tak daroval rod Přemyslovců zdejší území na kolonizaci. Ačkoliv je o tomto hradu první písemná zmínka z roku 1419 tak byl vystavěn údajně již v roce 1276. Bratři Mstislav, Bun III. a Sezama, kteří byly potomci Blehy IV., jako první začali používat roku 1289 přídomek z Chlumu. Tato větev rodu vymřela někdy v 15. století a tak získala zdejší panství s hradem větev Košumberská. Po získání tohoto hradu nechal Slavata z Chlumu a Košumberka a jeho syn Michael někdy po roce 1462 pozdně goticky přestavět a rozšířit tento hrad. V této přestavbě byl tento hrad také silně opevněn. Za povstání proti Ferdinandu I. byl majitel tohoto panství Diviš z Chlumu a Košumberka potrestán uděleným manství. Nakonec rod Chlumů o tuto pevnost přišel a získala ji tak roku 1575 Eliška Ostrovcová z Malovic, ale již v roce 1590 je zmiňován jako majitel tohoto hradu Jiří Sadovský ze Sloupna, jehož syn Jiří na počátku 17. století prodal tento hrad Janu Lukaveckému z Lukavce. V roce 1604 zakoupil tento hrad Jan Hanuš ze Šaratic, který začal budovat v tehdejším předhradí novou tvrz. Bohužel byla vesnice spolu s hradem na podzim roku 1618 obsazena císařskou armádou, kterou byl vyrabován a následně v roce 1645 byl hrad pobořen se vsí Švédským vojskem. Při znovuvybudování zdejší vesnice byl tak zpustlý hrad pozvolna rozebírán na stavební kámen. První zdejší průzkum provedl August Sedláček, spolu s Klimentem Čermákem na přelomu 19. a 20. století. O jeho památkovou ochranu na přelomu 20. a 21. století se pak zasloužil historik a profesor Tomáš Durdík. Dodnes se z hradu zachovalo kus zdi palácové stavby a třemi klenutými sklepy. Ještě se zachovaly zbytky příkopů, ale to je v podstatě vše, což je na jednu stranu škoda.

Zdroj: Nučná tabule

Dojmy: Malebná zřícenina, ze které se toho bohužel mnoho nedochovalo.

Mapa

Fotografie

×