logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Buda Budkovice

Budčice

Informace

Navštíveno: 11. 10. 2019

Historie: Budčice (německy Butschitz) je vesnice se asi 2 km na jih od Vlastějovic. První zmínka o Budčicích je už v roce 1305, kdy se nazývá Budsiez. V roce 1379 patří k arcibiskupskému panství v Křisoudově. Je to poddanská osada s mlýnem a krčmou. Žijí zde tři poddaní, svobodní havíři, hamerníci (ti pracovali v panské železárně v Hammerstadtu, nynějších Vlastějovicích). V 18. století jsou železárny ve Vlastějovicích zrušeny a výroba je přenesena do Budčic. Dále zde vzniká slévárna a vysoká pec. Ve slévárně se vyrábí lité sporáky, pokojová kamna, žehličky, hmoždíře, pláty, třínožky, kříže, sklenářské píšťaly. Roku 1874 po smrti bratra Josefa Svobody vysoká pec v Budčicích zaniká. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století, kdy se stala součástí obce Vlastějovice, kam patřila do současnosti. V roce 1880 mají Budčice 23 domů a 234 obyvatel. V roce 1884 huť kupuje Antonín Lanz a roku 1890 je zbořena. Na místě hutě je postaven mlýn (1892–1893) v secesním slohu. Roku 1892 mlýn kupuje Josef Vaněk s manželkou Justinou. Mlýn má v té době tři vodní kola. Roku 1928 kupuje mlýn ředitel banky v Žilině na Slovensku Václav Rychetský a jeho žena Irma. Následně zruší dvě vodní kola a opraví jez. Roku 1929 mlýn pronajal Vojtěch Řezník s manželkou Annou a v roce 1937 ho odkoupili. Mlýn později převzal syn Jaroslav Řezník. Roku 1953 po nástupu komunistů je mlýn uzavřen a v roce 1955 je opět otevřen. V roce 1960 je však znárodněn a zpět majitelům je vrácen v roce 1969. Mlýnské kolo je obnoveno v roce 1992. Obcí prochází železniční trať. Její výstavba začala v horní části vsi v roce 1903 a 18. července 1937 byla otevřena vlaková zastávka. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 26 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bud%C4%8Dice

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kaple v Budčicích
vodní mlýn v Budčicích