logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Bohdaneč Borek

Bojmany

Informace

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Bojmany (německy Bojmans) je malá vesnice nacházející se asi 2,5 km na východ od Žehušic. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1257, kdy nesli po této vsi přízvisko dva vladykové, a to Sulislav a Bohuslav z Bojman. V letech 1310 – 1322 vlastnil tuto ves jistý Vesel. Následně byly zdejšími majiteli především Kutnohorští horníci. To se změnilo v roce 1424, kdy Kutnohorský horník Fryduš zastavil tuto ves jako dluh Janu Chotouňovi z Nestajova, který vlastnil Žehušické panství. Tímto krokem byla tato ves připojena k Žehušickému panství, kde zůstala až do roku 1848, kdy došlo ke zrušení patrimoniální správy a tato ves se stala samostatnou obcí. Po roce 1880 začali z této obce postupně mizet obyvatelé a toto mělo za důsledek to, že v roce 1960 přestala tato obec být samostatnou a stala se součástí obce Žehušice. Zajímavostí také je že v této vsi byl jak kostel, tak tvrz, ale tvrz i kostel postupně jak byly součástí žehušického panství chátrali, a nakonec byly oba zbořeny. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 78 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bojmany

Zdroj: https://www.mestyszehusice.cz/zivot-v-obci/pro-turisty/bojmany/

Dojmy: Malá vesnička, ve které se na bohatou historii zachoval pomníček.

Mapa

Památky a zajímavosti

pomník obětem 1. světové války v Bojmanech