logo prehis.cz Cestování okres Kutná Hora Bernardov Bludov

Bílé Podolí

Informace

Městský erb:

545px-Znak_obce_Bílé_Podolí

Navštíveno: 17. 8. 2019

Historie: Městys Bílé Podolí (Weiss Podol) se nachází zhruba 8 km severovýchodně od Čáslavi. Kdy přesně bylo toto městečko založeno je pro mě neznámé, ale jisté je že první písemná zmínka o této obci pochází ze dne 16. května 1307, kdy Oldřich z Lichtenburka povolal rychtáře Gottfrieda z Podolí, aby přivedl lid k založení města Ronova nad Doubravou. Prvním známým majitelem této obce pak byl ve 14. století Markvart z Wartenberka, který vlastnil i hrad žleby. Tento muž se ale po smrti císaře Karla IV. vzepřel králi Václavovi IV., a tak král dobyl jeho hrady a dne 8. prosince 1393 daroval toto město městu Čáslav. Čáslav jej ale již dne 25. ledna 1407 prodala Šimonu řečenému Půle z Malešic, jež jej prodal roku 1412 Kutnohorskému měšťanu Pavlu Maylerovi. Tento muž zemřel bez potomků, a tak se roku 1454 stalo městečko majetkem krále a uděleny Janovi z Kocova a Hanuši z Hryzel. Okolo roku 1500 vlastnili Bílé Podolí Sekerští z Voděrad, kteří prodali tuto obec roku 1500 Mikuláši Trčkovi z Lípy. V roce 1536 jej vlastnil Suda z Renče, jehož bratr Zikmund jej prodal v roce 1554 Václavu Chotouchovskému z Nebovid. Tento muž byl zastřelen asi v roce 1618, a tak v období 1618 – 1658 patřilo toto městečko ke Žlebskému panství, které vlastnili Trčkové. Po roce 1634 toto Žlebské panství získali hrabata Meggan – Heistein z Bredy. V roce 1658 získal Bílé Podolí baron Bernard František Věžník, díky kterému se v roce 1687 stalo Bílé Podolí městečkem. V roce 1695 získal toto městečko Michael hrabě z Thunů a Hohensteinů, jehož rod vlastnil toto městečko až do roku 1848, kdy po zrušení patrimoniální správy stalo samostatné. Svou samostatnost si pak udrželo až do současnosti. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 613 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_Podol%C3%AD

Zdroj: https://www.bilepodoli.cz/zivot-v-obci/historie/

Zdroj: https://kutnohorsky.denik.cz/kultura_region/kh_bp_vyroci_20070926.html

Dojmy: Menší městečko, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 13 v Bílém Podolí
dům čp. 123 v Bílém Podolí
kostel sv. Václava v Bílém Podolí
krucifix v Bílém Podolí
Podolská kláda v Bílém Podolí
pomník obětem 1. světové války v Bílém Podolí