logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Zákoutí kaple Panny Marie socha sv. Jana Nepomuckého

Zákoutí - krucifix

Informace

Navštíveno: 11. 9. 2021

Historie: Kdy přesně byl tento kříž vytvořen nevím, jisté je ale to, že na tomto místě je kříž zakreslen již na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. To ale mohl být jen nějaký dřevěný kříž, a tento litinový kříž v kamenném podstavci mohl být vytvořen až v 19. století. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal tento kříž být udržován a postupně chátral. Vrcholový litinový kříž byl v této době pravděpodobně ulomen a ukraden. Někdy v 90. letech 20. století či na počátku 21. století byl do kamenného podstavce umístěn drobný litinový kříž. Nakonec se tento litinový kříž dočkal své obnovy, která proběhla v průběhu 2. desetiletí 21. století.

Dojmy: Zajímavý kříž, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

krucifix v Zákoutí
krucifix v Zákoutí
krucifix v Zákoutí
×