logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vilémov vodní nádrž

Vilémov - zámek Vilémov

Informace

Navštíveno: 31. 9. 2021

Historie: Vilémov byl založen bratry Vilémem starším a Vilémem mladším z Egerberka před rokem 1342. Zdejší gotická tvrz je poprvé zmiňována na začátku patnácného století v majetku Viléma Doupovce z Doupova. Doupovcové o Vilémov přišli za účast Viléma Vojtěcha na stavovském povstání. K vilémovskému panství tehdy patřila tvrz, dvůr a městečko Vilémov, mlýn, pila, Žďárský dům, opuštěný hrad Křečov, Topolanský dvůr (v té době vesnice) a řada dalších vesnic. V roce 1623 koupil zkonfiskované panství s výjimkou Libědic Jan Zdeněk Vratislav z Mitrovic. Ještě v roce 1622 je zde uváděná funkční tvrz. V roce 1662 panství získala svobodná paní Polyxena Marie z Račína a jejímu rodu Vilémov patřil do konce sedmnáctého století, kdy byl připojen k Mašťovu. V roce 1789 stará tvrz vyhořela. Malý barokní zámek na jejím místě založil po roce 1792 Vojtěch Mladota ze Solopisk. Po této barokní přestavbě prodělala původní tvrz, a nyní již zámek v průběhu 19. a 20. století drobné úpravy, které znehodnotili její původní vzhled. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války byl zámek zkonfiskován a stal se majetkem státního statku, kterému sloužil jako byty zaměstnanců. V 90. letech 20. století se pak zámek stal součástí soukromého majetku, kterému patří do současnosti. Jedná se o patrovou zděnou stavbu, která je krytá mansardovou střechou.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rudolf Anděl

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9mov_(z%C3%A1mek,_okres_Chomutov)

Dojmy: Krásný zámek, který nebyla bohužel možnost si detailněji prohlédnout.

Mapa

Fotografie

zámek Vilémov ve Vilémově
×