logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Všehrdy dům čp. 63

Všehrdy - smírčí kříž 0313

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen pro mě neznámým autorem neznámo kdy a z jakého důvodu. Kříž byl vztyčen na severní části vsi, na bývalé křižovatce směrem na náves a Droužkovice a Přečaply. Smírčí kříž je pravděpodobně poměrně starý, jelikož je velmi silně zvětralý. V 19. století byl u kříže vztyčen litinový kříž, který se do dnešních dnů ale již nedochoval. Také je neznámo kdy a za jakých okolností v průběhu 20. století byl kříž přenesen na své současné místo. Každopádně má smírčí kříž na výšku 88 cm, šířku 65 cm a tloušťku 33 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Chomutov/Vsehrdy.html

Dojmy: Zajímavý kříž, o kterém se bohužel neví mnoho informací.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0313 ve Všehrdech
smírčí kříž 0313 ve Všehrdech
smírčí kříž 0313 ve Všehrdech
×