logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vysoká dům eč. 92 kaple

Vysoká - dům eč. 96

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna jako patrové stavení, kde přízemí je zděné a na něj navazuje částečně zděné a částečně hrázděné patro kryté sedlovou střechou a bedněnými štíty. Spolu s touto usedlostí zde byly vystavěny i dvě hospodářská stavení, která ale byla v průběhu 2. poloviny 20. století stržena. Díky tomu se zachovala jen tato krušnohorská lidová usedlost, která od 2. poloviny 20. století slouží jako rekreační objekt.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům eč. 96 ve Vysoké
dům eč. 96 ve Vysoké
dům eč. 96 ve Vysoké
dům eč. 96 ve Vysoké
dům eč. 96 ve Vysoké
dům eč. 96 ve Vysoké
×