logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Vysoká dům eč. 86 dům eč. 92

Vysoká - dům eč. 87

Informace

Navštíveno: 20. 6. 2021

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Usedlost byla vystavěna ve zdejším typickém Krušnohorském lidovém slohu jako patrové stavení, kde přízemí je zděné pravděpodobně z lomového kamene a na něj navazuje hrázděné patro kryté sedlovou střechou s bedněnými štíty. V průběhu 2. poloviny 20. století začala tato usedlost sloužit jako rekreační objekt, a i tak si zachovala svůj původní malebný vzhled, kdy je dokladem zdejší původní zástavby.

Dojmy: Krásná usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

dům eč. 87 ve Vysoké
dům eč. 87 ve Vysoké
dům eč. 87 ve Vysoké
dům eč. 87 ve Vysoké
×