logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Všehrdy smírčí kříž 0313

Všehrdy - dům čp. 63

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Toto vesnické stavení bylo vystavěno ve zdejším typickém lidovém slohu nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycena na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Dům byl vystavěn jako přízemní zděné stavení kryté polovalbovou střechou, na které navazuje vjezdová brána a hospodářské stavení či výměnek. Jisté je že tato usedlost v průběhu 2. poloviny 20. století byla rozdělena na dvě usedlosti a to dům čp. 63 a dům čp. 5.

Dojmy: Zajímavé stavení, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 63 ve Všehrdech
dům čp. 63 ve Všehrdech
×