logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Radonice kaple pomník obětem 1. světové války

Radonice - kostel Narození Panny Marie

Informace

Navštíveno: 14. 9. 2021

Historie: Tento kostel byl vystavěn pro mě neznámo kdy v gotickém či již románském slohu, jak zmiňuje kniha umělecké památky Čech od Emanuela Pocheho. Jisté je v průběhu času tento kostel chátral a pravděpodobně byl i poškozen v průběhu třicetileté války. Díky tomu prošel mezi lety 1699 – 1702 kompletní barokní přestavbou podle plánů stavitele Petra Fortiga. Tím získal tento kostel svůj současný malebný barokní vzhled. Svého slavnostního vysvěcení se pak tento kostel dočkal dne 26. prosince 1702. V roce 1842 zdejší městečko vyhořelo a poškozen byl i tento kostel, který byl následně opraven. Po odsunu původního obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kostel být udržován a postupně chátral. Nakonec se však dočkal postupně obnovy, která započala v roce 2002 opravou střechy kostela. Kostel má obdélný půdorys a před jeho západní průčelí předstupuje hranolová věž, jejíž část postavená z románského kvádříkového zdiva se dochovala ze stavby původního kostela. Podélné fasády jsou členěny pilastry a okny zakončenými půloblouky. Loď je zaklenutá valenou klenbou. Většina vnitřního vybavení je barokní a pochází z první poloviny osmnáctého století. Hlavní baldachýnový oltář věnovaný Adamem Filipem Losym pochází z roku 1739, zdobí ho sochy čtyř evangelistů a obraz Panny Marie Pasovské z roku 1787. Obraz byl do kostela přemístěn ze zrušené kaple na Vintířovském vrchu. Levý boční oltář je z roku 1723, obsahuje erb Losyů z Losinthalu a obraz Uctívání Nejsvětější svátosti od Jana Jiřího Heinsche z roku 1702. Celý oltář kostelu darovala Františka Klaudie, rozená Strassaldo, vdova po Janu Antonínovi z Losynthalu. Kromě nich jsou v kostele další tři oltáře: oltář Nejsvětější Trojice z roku 1739, baldachýnový oltář svatého Jana Nepomuckého a rokokový oltář Panny Marie z roku 1755. K vybavení patří také renesanční křtitelnice z roku 1579 zdobená reliéfy Křtu v Jordáně, čtyř evangelistů, městským a šlikovským erbem, dále kazatelna s akantovými rámy a obrazy čtyř evangelistů z roku 1723, sousoší Kalvárie a obraz Svaté rodiny. Varhany jsou rokokové z roku 1791.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-narozeni-panny-marie-radonice

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-narozeni-panny-marie-13295781

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Narozen%C3%AD_Panny_Marie_(Radonice)

Dojmy: Krásný kostelík, který je dominantou tohoto městečka.

Mapa

Fotografie

kostel Narození Panny Marie v Radonicích
kostel Narození Panny Marie v Radonicích
kostel Narození Panny Marie v Radonicích
kostel Narození Panny Marie v Radonicích
kostel Narození Panny Marie v Radonicích
kostel Narození Panny Marie v Radonicích
kostel Narození Panny Marie v Radonicích
kostel Narození Panny Marie v Radonicích
×