logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Měděnec kaple Neposkvrněného početí Panny Marie pomník Juliuse Fučíka

Měděnec - kostel Narození Panny Marie

Informace

Navštíveno: 20. 9. 2021

Historie: Měděnecký kostel byl vybudován ve stylu opožděného baroka v letech 1803–1814 jako náhrada původního kostela dřevěného, připomínaného již v roce 1581. Do podvěží tohoto kostela byla umístěna socha madony z 15. století, která se původně nacházela v kapli Neposkvrněného Početí Panny Marie na kopci nad obcí. Svých úprav se kostel dočkal v roce 1914 a následně v roce 1926. Po roce 1945 přestal být kostel udržován a postupně chátral a byl ničen. V roce 2003 byla místní farnost, tehdy patřící do plzeňské diecéze, zrušena a sloučena s farností Vejprty. V od počátku 21. století procházel kostel postupnou obnovou až do současné podoby, kterou měl v době mé návštěvy. Od roku 2013 patří vejprtská farnost včetně Měděnce do litoměřické diecéze. V současné době se konají v kostele bohoslužby pouze příležitostně. Kostel je jednolodní stavba orientovaná k severu s trojboce uzavřeným presbytářem. V ose jižního průčelí je mohutná věž. V interiéru je gotická soška Madony z 15. století, původně umístěná v kapli na Mědníku. Ostatní zařízení je soudobé se stavbou kostela, případně ještě mladší (většinou novorománské, novobarokní a klasicistní). Pouze v podvěží se nachází pozdně gotická socha Madony ze druhé poloviny patnáctého století. Některé novodobé doplňky pochází z kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na Mědníku.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-narozeni-panny-marie-13291452

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-narozeni-panny-marie-medenec/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Narozen%C3%AD_Panny_Marie_(M%C4%9Bd%C4%9Bnec)

Dojmy: Krásný kostel, který je dominantou této obce.

Mapa

Fotografie

kostel Narození Panny Marie v Měděnci
kostel Narození Panny Marie v Měděnci
kostel Narození Panny Marie v Měděnci
kostel Narození Panny Marie v Měděnci
kostel Narození Panny Marie v Měděnci
kostel Narození Panny Marie v Měděnci
kostel Narození Panny Marie v Měděnci
kostel Narození Panny Marie v Měděnci
kostel Narození Panny Marie v Měděnci
kostel Narození Panny Marie v Měděnci
×