logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Měděnec kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova kostel Narození Panny Marie

Měděnec - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 24. 8. 2021

Historie: Barokní kapli na vrcholu Mědníku nechal postavit majitel ostrovského panství, vévoda Julius František Sasko-Lauenburský. Podle pověsti se vévoda se svou družinou ztratil v okolních lesích a byl zachráněn místním uhlířem. Kapli potom nechal postavit jako poděkování za záchranu. Jiné pověsti však tvrdí, že ji nechal postavit jako díky za návrat výnosnosti zdejších dolů. Zdali jsou tyto pověsti pravdivé či nikoliv, tak faktem je že kaple byla postavena v roce 1672 v barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala tato kaple být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení bylo buď rozkradeno či zničeno. Nakonec se však dočkala své obnovy, kdy byla v roce 1994 zrekonstruována, díky čemuž opět dominuje její krása nad Krušnými horami.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-neposkvrneneho-poceti-panny-marie-12309637

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Neposkvrn%C4%9Bn%C3%A9ho_po%C4%8Det%C3%AD_Panny_Marie_(M%C4%9Bd%C4%9Bnec)

Dojmy: Menší kaple, která je dominantou obce.

Mapa

Fotografie

kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Měděnci
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Měděnci
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Měděnci
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Měděnci
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Měděnci
kaple Neposkvrněného početí Panny Marie v Měděnci
×