logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň socha sv. Jana Peregrina socha sv. Vojtěcha

Kadaň - socha sv. Šebestiána

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Tato krásná barokní socha sv. Šebestiána byla vytvořena Kadaňským sochařem Janem Karlem Vetterem. Socha byla vztyčena v zahradě u domu čp. 456, odkud byla někdy v průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století přesunuta na své současné místo. V roce 2006 byla socha restaurována akademickou sochařkou Helenou Forstovou. Ale postupně sešla a ztratili se šípy v těle tohoto světce, a tak byla v roce 2020 socha opět restaurována tentokrát restaurátorem Janem Brabcem.

Zdroj: https://www.cokolivokoli.cz/31975-socha-sv-sebestiana-v-kadani/

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-sebestiana-13708068

Dojmy: Krásná barokní socha, která nyní stojí na zdejších hradbách.

Mapa

Fotografie

socha sv. Šebestiána v Kadani
socha sv. Šebestiána v Kadani
socha sv. Šebestiána v Kadani
×