logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň špitál štola Svaté Trojice

Kadaň - Špitálská bašta

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Špitálská bašta v Kadani je středověká půlkruhová obranná bašta prvního vnějšího pásu kadaňských městských hradeb. Umístěna je mezi barbakánem Žatecké brány a Kadaňským hradem nad tzv. Podhradím, které je součástí Špitálského předměstí. Odtud pochází i její název, odvozený od někdejšího johanitského špitálu u kostela Stětí svatého Jana Křtitele. Bašta vznikla na počátku 14. Století v gotickém slohu při výstavbě nejstarší části opevnění královského města Kadaně. Při obléhání vojsky druhé křížové výpravy v září 1421 byl právě v její blízkosti proražen prostřednictvím bombardy otvor, kterým křižáci pronikli do města a dobyli jej. Na sklonku středověku sloužila i jako jedna z městských šatlav. Roku 1494 tu byli například uvězněni tři zločinci z Doupova, později popravení. V roce 1495 zde byl internován i kadaňský měšťan Peter Fischer, jemuž byl původní trest smrti oběšením změněn na kajícnou pouť do bavorského Altöttingu. V době třicetileté války byla pobořena a takto zůstala až do poloviny 18. století. Až do počátku 19. století sloužila převážně obranným účelům, poté byla využívána též jako obydlí a později jako zázemí zahradnicky a parkově upraveného Podhradí. Ze Špitálské bašty jsou výhledy na velkou část Špitálského předměstí i na Nábřeží Maxipsa Fíka u řeky Ohře. Vidět lze odtud i románsko-gotický kostelík sv. Vavřince na Želině nebo legendami opředenou stolovou horu Úhošť, která je již součástí masivu Doupovských vrchů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pit%C3%A1lsk%C3%A1_ba%C5%A1ta

Dojmy: Zajímavá bašta, která je ale bohužel vez vrcholové části, u které se neví jak vypadala.

Mapa

Fotografie

Špitálská bašta v Kadani
Špitálská bašta v Kadani
×