logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kalek PR Duby a Javory v Gabrielce smírčí kříž 1815

Kalek - Röhelova přádelna

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Původně se v areálu této přádelny nacházel mlýn, který je poprvé zmiňován v roce 1842, kdy zde byl mlynář Ferdinand Gröschl. Následně se v tomto mlýně začali vyrábět hračky, ve firmě Karla Göschle. Po tomto muži získal mlýn Röhel, který zde založil přádelnu. Přádelna byla v 50. letech 20. století znárodněna a její výroba byla ukončena roku 1972. Následně areál sloužil jako sklady a postupně chátral, až do současného stavu, kdy je většina budov zbořena, či jsou v dezolátním stavu.

Zdroj: https://mapy.cz/turisticka?x=13.3224558&y=50.5806297&z=17&source=base&id=2238990

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/9176-horni-groschluv-mlyn-rohelova-pradelna

Dojmy: Dříve jistě zajímavý areál, ze kterého se zachovala jen ruina.

Mapa

Fotografie

Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
Röhelova přádelna v Kalku
×