logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň dům u Minoritů dům u Říšského Orla

Kadaň - dům u Netopýra

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Dům U Netopýra je původně středověký gotický právovárečný dům, který byl vystavěn na hlavním kadaňském náměstí již někdy na počátku 14. století. Jako řada dalších staveb na kadaňském Starém Městě byl v průběhu dějin mnohokrát poznamenán ničivými požáry, které zasáhly celé město například v letech 1362, 1746 nebo 1811. Své známé první přestavby se dům dočkal v 16. století, kdy byl dům upraven renesančně a následně po požáru v roce 1811 byl dům obnoven ve svém současném klasicistním slohu. Roku 1874 se dům dočkal dostal své poslední změny a to bylo přistavěno k tomuto domu druhé patro. Podle pověsti byl kdysi majitelem domu U Netopýra vážený kadaňský měšťan Simosanti, který v něm provozoval vinný šenk. Hlavním dodavatelem vína pro Simosantiho vinárnu byl tehdy jistý vinař Armin z Tušimic. Jednoho dne, když vezl Armin své sudy do Kadaně, potkal jej ďábel, který víno ze zlého rozmaru očaroval. Když chtěl druhý den měšťan Simosanti narazit sudy a stáčet víno, zhrozil se. Místo vína vylézali ze sudů hadi a ještěrky. Proto nechal Simosanti přivolat jednoho měšťana ze Špitálského předměstí, který prý ovládal čarodějná umění. Ten, když přišel, vyslovil nad očarovanými sudy tajemné zaklínadlo, čímž zrušil ďáblovu kletbu. V té chvíli vylézající havěť zmizela a ze sudů začalo téct vynikající víno. Od 19. století bylo v domě provozováno věhlasné cukrářství. Roku 1896 zde tuto živnost vedl cukrářský mistr Franz Roth, který byl společně se svou manželkou Annou zároveň i majitelem domu. Roku 1927 je pak v úředních materiálech Anna Roth zmiňována jako vdova a jediná majitelka. Cukrárna pravděpodobně zanikla a v roce 1936 je v domě vedena centrála Zemědělské záložny v Kadani, která měla svou pobočku také v Doupově. Po Druhé světové válce byl dům čp. 75 zkonfiskován československým státem, zemědělská záložna zanikla a v domě byla na nedlouhou dobu otevřena pobočka banky Slavie, vedená tehdy Františkem Klimešem. Současným majitelem domu U Netopýra je akademický malíř Herbert Kisza.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-13337540

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_U_Netop%C3%BDra

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Krásná stavba, která je součástí zástavby zdejšího náměstí.

Mapa

Fotografie

dům u Netopýra v Kadani
×