logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň smírčí kříž 0209 smírčí kříž 0745

Kadaň - smírčí kříž 0744

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Tento smírčí kříž byl vytvořen pro mě neznámo kdy, kým a kde. Dle jednoho zdroje byly zdejší smírčí kříže přesunuty na současné místo ze zdejšího okolí. Pokud k tomu ale došlo, pak musely být přesunuty již na konci 19. století, jelikož Wilhelm v roce 1903 zmiňuje všechny kříže na tomto místě. Dle legend se jedná o Švédské kříže, další legenda uvádí že na tomto místě byly pochovány oběti válečných událostí z 13. a 15. století. Poslední pověst pak uvádí že na tomto místě došlo dne 20. dubna 1758 ke srážce Rakouských a Pruských vojáků a zde jsou jejich hromadné hroby. Ať je pravda kdekoliv, tak tento kříž je jen artefaktem původního smírčího kříže. I tak se na něm byl zachycen fragment reliéfu pravděpodobně nože. Smírčí kříž je vysoký 52 cm, široký 24 cm a tlustý 30 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Chomutov/Kadan.html

Zdroj: https://www.hrady.cz/smirci-krize-kadan/

Dojmy: Relikt smírčího kříže, u kterého by mě zajímalo, jaká je jeho skutečná historie.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0744 v Kadani
smírčí kříž 0744 v Kadani
×