logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Kadaň dům čp. 177 dům čp. 183

Kadaň - dům čp. 181

Informace

Navštíveno: 30. 9. 2021

Historie: Původně zde byly vystavěny pravděpodobně dva gotické středověké domy. Tyto domy jsou pak zachyceny na mapě katastru z let 1824 – 1843. Již na této malbě jsou zachyceny tyto dva domy jako spojené. Někdy v průběhu 19. století prodělali oba domy svou klasicistní přestavbu, která jim dala jejich současný vzhled. Zadní dům je patrová zděná stavba krytá sedlovou střechou. Zatím co nárožní dům je bohatě zdobená patrová zděná stavba, která je krytá polovalbovou střechou. V nároží má pak niku, ve které je umístěna socha Panny Marie s Ježíškem.

Dojmy: Zajímavý měšťanský dům, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 181 v Kadani
dům čp. 181 v Kadani
dům čp. 181 v Kadani
dům čp. 181 v Kadani
dům čp. 181 v Kadani
×